کنترل سطح مایعات

کنترل سطح مایعات

کنترل کننده سطح مایعات، دستگاه هایی هستند که در مخازن مختلف به کار می روند. کار اصلی کنترل سطح مایعات، سنجش ارتفاعات مایعات است. یا محتوای مخازن و کنترل آن به واسطه قطع یا وصل کردن جریان ورودی و خروجی مواد به محیط مخزن می باشد.

نمایش یک نتیجه